สัมมนา “การทดสอบสมรรถนะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Load Test)”&“กฎหมายถังน้ำมันเชื้อเพลิงของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า”

สัมมนาเรื่อง การทดสอบสมรรถนะ และกฎหมายถังน้ำมันเชื้อเพลิงของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า


บรรยายโดย

นายธัมรัต พรหมเพ็ญรังษี เลขาธิการสมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย


จัดโดย บริษัท เกทเวย์ อินเตอร์เทรด จำกัด

ร่วมกับ สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย


วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมเอส31 สุขุมวิท

Visitors: 83,566