ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566

ประมวลภาพงานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย

สัมมนาเรื่อง มลพิษทางเสียง (เสียงรบกวน) และมอบโล่ขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ ประจำปี 2566


ภายในงานพบกับบูธแสดงผลิตภัณฑ์ และแจกเอกสาร

ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ ประจำปี 2566 กว่า 12 บริษัท


วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566

เวลา 08.00 - 12.00 น.

ณ ห้องเทพลีลาบอลรูม ชั้น 6 โรงแรม เอสซี ปาร์ค


ณ ห้องเทพลีลาบอลรูม ชั้น 6 โรงแรมเอสซี ปาร์ค

Visitors: 80,285