สัมมนาออนไลน์ เรื่อง คำนวณสมรรถนะเส้นทางหนีไฟในสถานบริการอย่างไรให้ถูกต้องตามกฎหมาย

 สัมมนาออนไลน์

จัดโดย สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย (GENTHAI) 

ร่วมกับ สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร (BSA)  

เรื่อง คำนวณสมรรถนะเส้นทางหนีไฟในสถานบริการอย่างไรให้ถูกต้องตามกฎหมาย

วิทยากรโดย: ผศ.ดร.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. - 16.30 น. ผ่าน Application ZOOM

Visitors: 81,341