ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน ไฟป้ายบอกทาง และป้ายนำทางเรืองแสงเพื่อการอพยพหนีไฟ (Fire Alarm System and Emergency Light/Exit Sign and Photoluminescent Fire Escape Sign)

สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย จัดสัมมนาเรื่อง "ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน ไฟป้ายบอกทาง และป้ายนำทางเรืองแสงเพื่อการอพยพหนีไฟ (Fire Alarm System and Emergency Light/Exit Sign and Photoluminescent Fire Escape Sign)"

วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมเคยู โฮม เกษตรศาสตร์

วิทยาการโดย
นายสุวิทย์  ศรีสุข
นายปิยพันธ์  จันทร์เพ็ชร์

สนับสนุนโดย
1.บริษัท ลีฟเพาเวอร์ จำกัด
2.บริษัท อีสออน อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
Visitors: 81,342