สัมมนาเรื่อง การทดสอบสมรรถนะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ในโรงงานอุตสาหกรรมยุคใหม่

วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย สนับสนุนวิทยากรสัมมนาเรื่อง การทดสอบสมรรถนะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ในโรงงานอุตสาหกรรมยุคใหม่ ในงาน Smart Industrial Roadshow ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดอยุธยา
Visitors: 81,345