อบรมเตรียมความพร้อม โครงการเครื่องปั่นไฟพร้อมใจสุขภาพดี

วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562
สมาคมฯ จัดอบรมเตรียมความพร้อม โครงการเครื่องปั่นไฟพร้อมใจสุขภาพดี
โดยสมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย
ภายใต้มูลนิธินายช่างไทย ใจอาสา
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคาร วสท.
Visitors: 78,446