สัมมนาเรื่องการทดสอบสมรรถนะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมยุคใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562
สัมมนาเรื่องการทดสอบสมรรถนะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมยุคใหม่
สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย สนับสนนุวิทยากรโดย
นายธัมรัต พรหมเพ็ญรังษี
ทั้งนี้ สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย ร่วมออกบูธในงานง Road Show เวลา 9.00-15.30 น. ณ โรงแรม บางแสน เฮอริเทจ ชลบุรี
Visitors: 78,442