สัมมนาเรื่อง อุปกรณ์ป้องกันและการเดินสายไฟฟ้า (Circuit Breaker and Cable Wiring Method) วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562

สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย จัดสัมมนาเรื่อง อุปกรณ์ป้องกันและการเดินสายไฟฟ้า (Circuit Breaker and Cable Wiring Method) วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 ณ ห้องนนทรี 2 ชั้น 4 โรงแรม เคยูโฮม เกษตรศาสตร์
วิทยากรโดย
นายธัมรัต พรหมเพ็ญรังษี
เลขาธิการสมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย
สนับสนุนโดย
1.บริษัท ฟูจิ เอสเอ็มบีอี (ประเทศไทย) จำกัด 
2.บริษัท เอราวัณสายไฟเคเบิ้ล จำกัด
Visitors: 83,566