สัมมนาระบบสายดินสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า อุปกรณ์สับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟอัตโนมัติ และอุปกรณ์ต่อตรง (Grounding for Generator, ATS and By Pass Switch)

สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย จัดสัมมนาเรื่อง ระบบสายดินสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า อุปกรณ์สับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟอัตโนมัติ และอุปกรณ์ต่อตรง (Grounding for Generator, ATS and By Pass Switch) วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 ณ ห้องพันธูมฯ 1 ชั้น 2 โรงแรม เคยูโฮม เกษตรศาสตร์
วิทยากรโดย
1.ผศ.ดร.สำเริง ฮินท่าไม้
ที่ปรึกษาสมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย
2.นายธัมรัต พรหมเพ็ญรังษี
เลขาธิการสมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย
สนับสนุนโดย
1.บริษัท ฟูจิ เอสเอ็มบีอี (ประเทศไทย) จำกัด
2.บริษัท ยูนิติสส์ จำกัด
3.บริษัท ไอเดีย ฟิลด์ จำกัด
Visitors: 83,566