ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562
ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย ณ ห้องรัชดาบอลรูม ชั้น 6 โรงแรมเอสซี ปาร์ค
Visitors: 80,289