อบรมเรื่อง การออกแบบชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน

สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย
ร่วมกับ บริษัท อินดี้ด ไลน์ จำกัด
จัดอบรมเรื่อง การออกแบบชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน (หลักสูตร 3 วัน)
วิทยากรโดย
1.นายธวัช มีชัย
นายกสมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย
2.นายสุชาติ จงควินิต
อุปนายกสมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย
3.นายธัมรัต พรหมเพ็ญรังษี
เลขาธิการสมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย
วันที่ 24 - 26 เมษายน 2562
ณ เคยู โฮม เกษตรศาสตร์
สนับสนุนโดย
บริษัท เกทเวย์ อินเตอร์เทรด จำกัด
บริษัท มัลติเฟส คอร์เปอเรชั่น จำกั
Visitors: 80,295