สัมมนาเรื่อง หม้อแปลงไฟฟ้า ตู้เมนไฟฟ้าประจะอาคารและCapacitor Bank

วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561
สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย
ร่วมกับ บริษัท อินดี้ด ไลน์ จำกัด
อบรมโครงการพัฒนาบุคลากรช่างประจำอาคาร
เรื่อง หม้อแปลงไฟฟ้า ตู้เมนไฟฟ้าประจะอาคารและCapacitor Bank
ณ เคยู โฮม เกษตรศาสตร์
Visitors: 83,566