ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561

วันพุธที่ 5 กันยายน 2561
สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย
จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท.
Visitors: 83,566