สัมมนาเรื่อง การต่อลงดินของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองและอุปกรณ์สับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟอัตโนมัติ (Generator Grounding and Automatic Transfer Switch, ATS)

วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561
สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย
ร่วมกับ บริษัท อินดี้ด ไลน์ จำกัด
อบรมโครงการพัฒนาบุคลากรช่างประจำอาคาร
เรื่อง การต่อลงดินของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองและอุปกรณ์สับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟอัตโนมัติ
(Generator Grounding and Automatic Transfer Switch, ATS)
ณ เคยู โฮม เกษตรศาสตร์
Visitors: 80,295