โครงการประกวดงานออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า