งานอบรมสัมมนา

 

ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ ประจำปี 2567

สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย

    

    

    

    

   

หลักสูตรพัฒนาผู้ตรวจสอบระบบผลิตพลังงานควบคุม

การจัดทำแบบตรวจสอบระบบผลิตพลังงานควบคุม

(กรณีผลิตพลังงานควบคุมจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และจากพลังงานแสงอาทิตย์)”

จัดอบรมโดยความร่วมมือระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กับ สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย

วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ โรงแรม เอสซี ปาร์ค

 (ภายใต้ MOU ความร่วมมือ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร และสมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย)

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องในหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจัดทำและส่งข้อมูลในฐานะผู้ตรวจสอบระบบผลิตพลังงานควบคุม การจัดทำแบบตรวจสอบระบบผลิตพลังงานควบคุม ตามรูปแบบและวิธีการที่ พพ. กำหนด อย่างถูกต้อง ลดข้อผิดพลาดในการกรอกข้อมูล

ขอเรียนเชิญ ท่านแจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมอบรม สำรองที่นั่งด่วน!!   ข้อมูลรายละเอียดตาม Link

https://forms.gle/3BX6k2tvRKX7rL926

 

  

 

 

******************************************************************************** 

********************************************************************************  

********************************************************************************  

 

 

สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย (Genthai) ร่วมกับ สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร (BSA) ขอเชิญร่วมสัมมนาออนไลน์
เรื่อง มาคำนวณ "ระยะการเข้าถึง" ที่กำหนดในมาตรฐาน fire alarm กันดีไหม

วิทยากรโดย:
นายสุวิทย์ ศรีสุข

วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563
เวลา 19.00 น. - 21.00 น.
ผ่าน Application ZOOM
สามารถติดตามรหัสเข้าห้องได้ที่ LINE GROUP
https://line.me/R/ti/g/Sbt8KB0HVL
**รหัสเข้าห้องจะแจ้งให้ทราบทาง E-mail ที่ท่านลงทะเบียน และ LINE GROUP (ตามลิ้งค์) ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 และ วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 **
**สามารถเข้าห้องได้ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 18.00 น.**

ลงทะเบียนเพื่อรับรหัสเข้าห้องที่นี่
https://forms.gle/VmQH96L7azSDqkve8

 

****************************************************************************

สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย (Genthai) ร่วมกับ สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร (BSA) ขอเชิญร่วมสัมมนาออนไลน์
เรื่อง คำนวณสมรรถนะเส้นทางหนีไฟในสถานบริการอย่างไรให้ถูกต้องตามกฎหมาย


วิทยากรโดย:
ผศ.ดร.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563
เวลา 13.30 น. - 16.30 น.
ผ่าน Application ZOOM
สามารถติดตามรหัสเข้าห้องได้ที่ LINE GROUP
https://line.me/R/ti/g/00SIVH_66z
**รหัสเข้าห้องจะแจ้งให้ทราบทาง E-mail ที่ท่านลงทะเบียน และ LINE GROUP (ตามลิ้งค์) ในวันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 และ วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 **
**สามารถเข้าห้องได้ในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 12.30 น.**

ลงทะเบียนเพื่อรับรหัสเข้าห้องที่นี่
https://forms.gle/etdyTKAaRmE4nKn36

 

**********************************************************************

สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย (Genthai) ร่วมกับ สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร (BSA) ขอเชิญร่วมสัมมนาออนไลน์
เรื่อง ทำไมต้องมีไฟแสงสว่างฉุกเฉิน ไฟป้ายบอกทาง และป้ายนำทางเรืองแสงเพื่อการอพยพหนีไฟตามมาตรฐาน

วิทยากรโดย:
นายปิยพันธ์ จันทร์เพ็ชร์

วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563
เวลา 13.30 น. - 16.30 น.
ผ่าน Application ZOOM
สามารถติดตามรหัสเข้าห้องได้ที่ LINE GROUP
https://line.me/R/ti/g/MlLPSM4Pad
**รหัสเข้าห้องจะแจ้งให้ทราบทาง E-mail ที่ท่านลงทะเบียน และ LINE GROUP (ตามลิ้งค์) ในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 และ วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 **
**สามารถเข้าห้องได้ในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 12.30 น.**

ลงทะเบียนเพื่อรับรหัสเข้าห้องที่นี่
https://forms.gle/ZggHHQheWTQekzet9

 

*************************************************************************

Visitors: 78,442